Oct 27, 2008

Shortcut keys

Kadang2 kita memerlukan sesuatu tugasan tu dilakukan dengan pantas dan kita sering kali terlupa windows ada menyediakan beberapa shortcut keys. Di bawah ini adalah antara shortcut key yang boleh membantu mempercepatkan kerja.

CTRL + E : Mengalihkan teks ke posisi tengah
CTRL + R : Mengalihkan teks ke posisi kanan
CTRL + O : Membuka sesuatu fail
CTRL + P : Print
CTRL + A : Memilih semua(text, fail, dll)
CTRL + S : Simpan(save)
CTRL + F : Melakukan carian
CTRL + G : Pergi ke muka surat seterusnya
CTRL + H : Melakukan tindanan terhadap text
CTRL + K : Meletakkan hyperlink
CTRL + Z : Kembali ke keadaan sebelum
CTRL + X : Kerat(cut) sesuatu(text, gambar, fail dll)
CTRL + C : Membuat salinan(copy)
CTRL + V : Tampal(paste)
CTRL + B : Bold perkataan
CTRL + N : Memulakan muka baru